متن کامل خبر


 
امکان انتشار نشریه دانشگاهی از سوی پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه تربیت‌ مدرس

خلاصه خبر: بیست و چهارمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در روز شنبه 28 دی در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

 
اعطای مجوز به نشریات«لیک» به صاحب امتیازی کانون فرهنگی و هنری «کلمه» و «مهندسی سنگ» با صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مکانیک سنگ ازمصوبات این جلسه بود.
 
همچنین در این جلسه که از ساعت ۱۵ تا ۱۶ ادامه داشت اعضای کارگروه با تغییر مدیرمسئول و سردبیر نشریات «ایمنی و سلامت کار» و «پژوهش‌های باستان‌شناسی» و همچنین تغییر مدیر مسئول نشریه «سلامت باروری» موافقت کردند.
 
موافقت با فعالیت دانشجویان پسادکتری به عنوان صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی از دیگر مصوبات این جلسه بود.
 
لازم به ذکر است، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، تکلیفی را برای فعالیت پژوهشگران پسادکترا مشخص نکرده بود.
5 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 127