متن کامل خبر


 
صدور مجوز پنج نشریه جدید در کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی

خلاصه خبر: شانزدهمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی مطابق تقویم زمانی اعلام شده از سوی دبیرخانه این کارگروه 29 دی1397درسالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه اعضا با چاپ و انتشار نشریات «زمین» ،«دریا» ،«ترنگ» ،«دام‌گر» و «سلامت باروری» موافقت کردند همچنین در این جلسه که از ساعت 15 تا 17به طول انجامید با درخواست تغییر مدیران مسئول و سردبیران نشریات «برنامه ریزی فضایی»،«Didactra» و «مصلح» و همچنین تغییر سردبیر نشریه «دنیای خاکی» موافقت شد.

اعضا در این نشست، همچنین با راه اندازی تارنمای علمی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مالی و انجمن علمی دانشجویی عمران و محیط زیست موافقت کردند. شایان ذکر است که در این جلسه پس از استماع توضیحات مدیر مسئول نشریه«اختر» درباره عدم رعایت زمینه انتشار و همچنین نقض موازین و حدود نشریات دانشگاهی با وجود تذکرهای پیشین، اعضای کارگروه تخلف نشریه مذکور را محرز تشخیص دادند و با رای اکثریت اعضا بر اساس بند 8 ماده 40دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مقرر شد فعالیت این نشریه به مدت 6 ماه متوقف شود.

رای مذکور به مدت  20 روز در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قابل فرجام‌خواهی خواهد بود.

2 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 553