متن کامل خبر


 
اطلاعیه سمپاشی خوابگاه‌های دانشجویی

خلاصه خبر: سمپاشی در دو مرحله، در ایام تعطیلات مرداد ماه در خوابگاه‌های دانشجویی انجام می‌گردد.

نظر به هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر است سمپاشی در دو مرحله، در ایام تعطیلات مرداد در خوابگاه‌های دانشجویی انجام گردد. لذا ضرورت دارد دانشجویان عزیز به نكات ذيل توجه فرمایند.
 
الف) مرحله اول در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ روز سه شنبه، سمپاشی برای خوابگاه‌های دانشجویی:
زینبیه- فاطمیه- قائم- مومن- نرگس ۱- کامروا- حیدری- شهید باقری- میرشفیعی- شهید احمدی روشن- خلوتی 
 
الف) مرحله اول در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۲ روز چهارشنبه، سمپاشی برای خوابگاه‌های دانشجویی:
قدس ۳،۲،۱- نرگس ۲- گلشن- ابراهیمی- کوثر- خداپرست- شهید مدرس- سماء دو- سماء سه- جنبشی- موسی نژاد
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ب) مرحله دوم در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۴ روز دوشنبه، سمپاشی برای خوابگاه‌های دانشجویی:      
زینبیه- فاطمیه- قائم- مومن- نرگس ۱- کامروا- حیدری- شهید باقری- میرشفیعی- شهید احمدی روشن- خلوتی
 
ب) مرحله دوم در تاریخ  ۹۸/۰۵/۱۶ روز چهارشنبه، سمپاشی برای خوابگاه‌های دانشجویی:    
قدس ۳،۲،۱- نرگس ۲- گلشن- ابراهیمی- کوثر- خداپرست- شهید مدرس- سماء دو- سماء سه- جنبشی- موسی نژاد
 
 
۱- حتماً كليد اتاق‌ها را به نگهبانی خوابگاه دانشجویی برای سمپاشی تحویل نمائید. عدم حضور ۲۴ ساعت الزامی است.
۲- درب کمدها برای سمپاشی باز باشد و در صورت امکان تخلیه شود و لباس‌ها از داخل ساک تخلیه شود.
۳-  مواد غذایی در ظروف درب دار در یخچال نگهداری شود و  کتاب‌ها در محل قفسه‌ها و اتاق مرتب باشد.                            
۴- پتو، لحاف و تشک در روی طبقات دوم تخت‌ها قرار داده شود.                         
۵- حفاظت اشیاء قیمتی،لپ تاپ، گوشی و... به عهده دانشجو می‌باشد و بایستی حتماً از محل سمپاشی خارج گردد. این مدیریت مسئولیتی در قبال مفقود شدن اشیاء ندارد.                                     
۶- زیر تخت‌ها برای عملیات سمپاشی خالی و آماده گردد و كليه پنجره‌ها در هنگام خروج بسته شود.                        
۷-  واحدهایی که دارای حشره ساس می‌باشد به انتظامات اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای سمپاشی حشره ساس صورت گیرد.
۸- بعد از سمپاشی و بازگشت دانشجویان از تعطیلات، كليه اقلام اعم از پتو و تشك و ... را در آفتاب قرار دهید.
۹- از آنجایی که سمپاشی برای ازبین بردن حشره ساس و سوسک و سایر حشرات ضروری می‌باشد، لذا تحویل کلید واحد به نگهبانی الزامی است. در غیر این صورت درب واحد برای سمپاشی باز می‌گردد. 
ضمناً واحدهایی که دارای حشره ساس می‌باشد حتماً به مسئول خوابگاه دانشجویی یا انتظامات اطلاع دهند تا اقدامات لازم به عمل آید. 
                                                                                                              
 
اداره امور سراهای دانشجویی 
                        
19 تیر 1398 / تعداد نمایش : 1167