En
 • دکتری (1388)

  جنگلداری- جنگلداری و علوم جنگل

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران

 • کارشناسی‌ارشد (1383)

  مهندسی منابع طبیعی ، جنگلداری

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران

 • کارشناسی (1381)

  مهندسی منابع طبیعی ، جنگلداری

  دانشگاه کردستان، سنندج، ايران

 • ارزیابی و پایش ماهواره ای توده های جنگلی
 • نمونه برداري و اندازه‌گيري درختان و توده هاي جنگلي
 • بکارگیری تصاویر پهباد در آماربرداری جنگل
 • آزمایشگاه اکو انفورماتیک

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

دكتر هرمز سهرابي، تخصص علوم جنگل را از دانشگاه كردستان آغاز نمود و در سال 1388 رساله خود را در زمينه استفاده از تصاوير هوايي براي آماربرداري جنگل دفاع نمود. وي در همان سال در دانشگاه شهركرد آغاز به كار نمود و در سال 1390 به دانشگاه تربيت رفته و فعاليت‌هاي علمي پژوهشي خود را از آن زمان تا كنون در اين دانشگاه پيگيري مي نمايد.

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

 • دكتري
  روش هاي پيشرفته نمونه برداري در جنگل (2 واحد)
  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه جنگلداري
 • دكتري
  روش هاي پيشرفته نمونه برداري در جنگل (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  سنجش از دور در جنگل (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  سنجش از دور در جنگل (2 واحد)

دروس نیمسال قبل (بهار 98)

 • كارشناسي ارشد
  زيست سنجي جنگل (2 واحد)
  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه جنگلداري
 • كارشناسي ارشد
  زيست سنجي جنگل (2 واحد)
 • 1396
  صادقی, سیما
  برآورد ارتفاع تك درختان با استفاده از مدل ارتفاعي تاج استخراج شده از تصاوير برگداري و خزان پهپاد در در جنگلهاي جلگهاي نور
 • 1396
  عباسی, مهری
 • 1396
  میرکی, مژده
  آشكارسازي تاج و شناسايي گونه هاي درختي با استفاده از تصوير برداري پهبپاد در يك جنگل پهن برگ جلگه اي هيركاني
 • 1395
  دریایی, اردلان
 • 1393
  ایزدی, سمیه
 • معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه شهركرد
 • مدير دفتر طرح تحول راهبردي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است