En
 • دکتری (1394)

  شیلات

  دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1383)

  شیلات

  دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

 • کارشناسی (1380)

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • ایمنی آبزیان
 • مطالعات تکوینی در آبزیان با تاکید بر سلولهای بنیادی
 • تکثیر و تولیدمثل آبزیان
 • بهداشت آبزیان و داروهای مورد مصرف صنعت

  امیرحسین اسماعیلی در تابستان 1358 در شهر گنبدهای فیروزه ای، نگین ایران زمین اصفهان بدنیا آمد.دوران دانش آموزی را در مقاطع پایه در همان شهر گذراند و این دوره تکرار نشدنی را به عنوان دانش آموز سرآمد و ممتاز در بیشتر پایه ها در خرداد 76 به پایان رسانید و در مهر همان سال در رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات در دانشگاه گرگان، فصل جدیدی از زندگی علمی و حرفه ای را آغاز نمود. در شهریور 1380 از آن دانشگاه دانش آموخته و در مهر همان سال در بین 14 نفر پذیرش کل کشور در مقطع کارشناسی ارشد شیلات در دانشگاه تربیت مدرس به ادامه تحصیل پرداخت و همزمان با دانش آموختگی از این مقطع در سال 1383 ابتدا به عنوان مدرس دانشگاه آزاد و سپس به صورت طرح سربازی هیئت علمی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول گردید که ابتدا به عنوان مدرس و سپس مدیر گروه، گروههای شیلاتی اعم از بخشهای دانشجویی، بهره برداران و کارکنان به فعالیت ادامه داد و در این مسیر سه سال به عنوان مدیر نمونه و یک سال مدرس نمونه انتخاب گردید. در سال 1389 با رتبه 1 در مقطع دکتری به ادامه تحصیل ادامه داد و یکسال بعد در پژوهشگاه رویان به عنوان محقق دانشجو به تحقیق پرداخت و به راهنمایی اساتیدی همچون دکتر کلباسی و دکتر بهاروند مسیر علمی را پیمود. موفق به راه اندازی آزمایشگاه زیست شناسی ترمیمی، ماهیان مدل و آزمایشگاه تخصصی کشت آبزیان برای اولین بار در کشور شد و همان سال برای کمک به فعالیتهای بین رشته ای مرکز آموزشهای پودمانی بین رشته ای پژوهشگاه رویان را برای بهره بهتر علاقمندان پایه ریزی نمود.

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

  • دكتري
   فيزيولوژي توليد مثل و رشد در آبزيان (2 واحد)
   دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه تكثير و پرورش آبزيان
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي آبزيان (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي آبزيان (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل (بهار 98)

  • دكتري
   مباحث نوين در تكثير و پرورش آبزيان (2 واحد)
   دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه تكثير و پرورش آبزيان
  • كارشناسي ارشد
   مديريت بهداشتي مزارع آبزيان (2 واحد)
  • دكتري
   بهداشت و ايمني آبزيان (2 واحد)
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد
  • مدیر اجرایی طرح تحول راهبردی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی از 97 تا کنون
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است