جدیدترین اخبار
تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97
قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه: تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات سال تحصيلي 98-9719 خرداد 1397
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-968 خرداد 1397
جذب پژوهشگر پسادكتري
جذب پژوهشگر پسادكتري در دانشكده مهندسي شيمي
جذب پژوهشگر پسادكتري در دانشكده مهندسي شيمي7 خرداد 1397
اطلاعييه: قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (دانشکده مهندسی شیمی)
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (دانشکده مهندسی شیمی)19 ارديبهشت 1397
كنفرانس ملی
برگزاری كنفرانس ملی "فرايندهای پالایش آب، هوا و خاک" توسط پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
برگزاری كنفرانس ملی "فرايندهای پالایش آب، هوا و خاک"19 ارديبهشت 1397