جدیدترین اخبار
برگزاری همایش ملی "پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر"
همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدردر آذرماه سال جاری در دانشگاه رازی برگزار می‌شود. 30مهر1398
برگزاری دومین همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در اسفند ماه سال جاری در شهرستن بروجرد برگزار می‌شود. 22مهر1398
اولین همایش ملی روز جهانی پنبه
اولین همایش ملی روز جهانی پنبه در مهر ماه سال جاری در شهرستان کاشمر برگزار می‌گردد. 10مهر1398