اهداف و برنامه‌ها


 
  • تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون
  • فراهم آوردن زمینه لازم برای به کارگیری تجربه و تخصص اعضای بازنشسته برای کمک به دانشگاه
  • تأمین منافع مشترک اجتماعی و دفاع از حقوق به حق اعضای بازنشسته دانشگاه و صیانت از حرمت اجتماعی آنان
  • فراهم نمودن تسهیلات و خدمات رفاهی و اجتماعی اعضای کانون از طریق تعاونی‌های مسکن، مصرف و غیره توسط کانون
  • تشویق اعضای کانون در جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه از طریق همیاری با نهادهای مردمی و اسلامی و سازمان‌های دولتی
  • ساماندهی امور درمانی، بهداشتی و بیمه همگانی اعضای کانون
  • ترویج امور فرهنگی، ورزشی و هنری و اجتماعی اعضای کانون
  • انتشار نشریه یا ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی