متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره نشریه به نژادی گیاهی

خلاصه خبر: اولین شماره دوفصلنامه به نژادی گیاهی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ژنتیک و به نژادی گیاهی چاپ و منتشر شد.

اصلاح گیاهان دارویی و جایگاه آن در ایران و جهان، اساس ژنتیکی به نژادی گیاهی، مهندسی متابولیک و خاموش کردن اختصاصی بیان ژن‌ها از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی مهرناز تناور و سردبیری امیر قلی زاده در 33 صفحه منتشر شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

25 تیر 1397 / تعداد نمایش : 247