متن کامل خبر


 
انتشار پنجمین شماره گاهنامه الف-ب-پ-ت

خلاصه خبر: پنجمین شماره گاهنامه الف-ب-پ-ت با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی سیستم‌های سلامت منتشر شد.

گردشگری سلامت، تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در سلامت، RFID و کاربردهای آن در حوزه سلامت و خدمات بهداشت و درمان در منزل از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است. این نشریه با مدیر مسئولی علی اعرابی و سردبیری رضا مختاریان در 17 صفحه رنگی منتشر شده است.

5 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 577