متن کامل خبر


 
رفع اکثر نواقص بهداشتی سالن تربیت بدنی

خلاصه خبر: طبق درخواست ریاست محترم مرکز تربیت بدنی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان از قسمت‌های مختلف سالن تربیت بدنی، بازدید کردند.

به گزارش کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان که اخیرا به درخواست ریاست محترم  مرکز تربیت بدنی، از قسمت‌های مختلف سالن تربیت بدنی، بازدید بعمل آوردند، اکثر نواقص بهداشتی سال 93 و 94 مرکز تربیت بدنی رفع شده است.
 

10 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1791