فرم‌ها


 

bulletفرم انتخاب طرح پژوهشی برتر

فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر

bulletفرم های SDBC

  1. فرم پيشهاد/ايده SBDC (فرم شماره 4)
  2. فرم طرح جامع SBDC (فرم شماره 5)
  3. فرم پيشرفت پروژه SBDC (فرم شماره 7)

bulletفرم های مركز صنايع نوين

  1. فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1)
  2. فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2)

bulletنمونه قرارداد داخلی دانشگاه

فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي

bulletفرم و دستورالعمل مرتبط با اعطاي وام ويژه

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری

bulletفرم های مرتبط با امور قراردادهای داخلی

فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي

bulletفرم های اطلاعات قطب های دانشگاه جهت اعلام به وزارت دفاع

فرم مربوط به تکمیل اطلاعات

bulletفرم های مرتبط با امور طرح های کلان وزارت علوم و وزارت صنایع

فرم ارائه پیشنهاد

bulletفرم های مرتبط با دبیرخانه بند الف ماده 17

  1. نمونه قرارداد
  2. فرم ارائه پیشنهاد
  3. آئین‌نامه اجرایی

bulletفرم های مرتبط با ستاد توسعه سلول هاي بنيادي

  1. فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه
  2. فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390