راهنماهای آموزشی


 

bullet راهنمای جستجوی یکپارچه و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

bullet1-راهنمای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی خارجی

1-1-EMERALD

1-2-Endnote

1-3-Google Scholar Citation

1-4-MATHSCINET

1-5-Nature

1-6-OXFORD

1-7-RSS

1-8- Science

1-9-ScienceDirect

1-10-ابزارهای مدیریت منابع در ScienceDirect

1-11-Scopus

1-12-Springer

1-13-WILEY

1-14-راهنمای H-index

1-15-قابلیت جدید پایگاه Sciencedirect در دانلود کتابها

1-16-Jstor

1-17-Onepetro

1-18-Taylor & Francis

1-19-Ebrary

1-20-Proquest

1-21-RSC

bullet2-راهنمای جستجو در نرم افزار تخصصی کتابخانه و پایگاه اطلاعات فارسی

2-2-راهنمای رده بندی فارسی

2-3-راهنمای رده بندی لاتین

2-4-راهنمای فعال سازي عضويت در سيستم امانت كتابخانه مركزي و دريافت هر نوع اطلاعيه

2-5-راهنمای نصب نرم افزار تخصصی کتابخانه مرکزی بر روی کامپیوترهای شخصی

2-6-راهنمای جستجوی منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه مرکزی

2-7-راهنمای جستجوی منابع دیداری و شنیداری در نرم افزار کتابخانه مرکزی

2-8-تمدید و رزروالکترونیکی کتاب

2-9-راهنمای تمدید منابع دیداری شنیداری

2-10-راهنمای جستجو و دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در نرم افزار سیمرغ

2-11-راهنمای پیام‌رسان سیمرغ

2-12-راهنمای جستجو و دسترسی به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه تربیت مدرس