کارگاه‌های آموزشی


 

ارتقای دانش و مهارت‌های اعضای هیأت علمی در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و یا میزگردهای تخصصی یکی از راهبردهای مورد توجه در برنامه‌های چهارم و پنجم آموزش عالی بوده است به نحوی که با عنایت به اهمیت و اثر بخشی دوره‌های دانش‌افزایی در توانمندسازی اعضای هیأت علمی، در برنامه چهارم ردیف بودجه متمرکز برای این موضوع تخصیص داده شده بود، بنابراین ضرورت دارد که دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه برتر و مادر کشور، برنامه جامعی در این زمینه داشته باشد در همین راستا اولین برنامه توانمند‌سازی اعضای هیأت علمی با عنوان «برنامه ارتقای دانش و مهارت‌های اعضای هیأت علمی» در تاریخ 90/06/14 به تصویب شورای دانشگاه رسیده و به زودی فرایند بازنگری در برنامه مصوب مذکور براساس نیازهای جدید آغاز خواهد شد و امید وار است با همفکری اعضای محترم هیأت علمی و همت مدیران دانشگاه در آینده نزدیک برنامه جدیدی حاوی بسته‌های مختلف دانش‌افزایی برای سطوح مختلف اعضای هیأت علمی تهیه و تصویب شود.


bulletکارگاه‌های آموزشی برگزار شده

 1. کارگاه آموزشی رهیافت‌های نوین ارزیابی کیفیت دانشگاهی
 2. آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام
 3. کارگاه آموزشی برندسازی شخصی اعضای هیأت‌علمی
 4. کارگاه یکپارچه مهارت‌های آموزشی استادان در تراز بین‌المللی
 5. کارگاه آموزشی مهارت‌ها و تجارب موفق برخی گروه‌های آموزشی
 6. کارگاه آموزشی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه
 7. کارگاه آموزشی مهارت ­های ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی
 8. کارگاه آموزشی مقاله نویسی در نشریات بین المللی ISI
 9. کارگاه آموزشی راهبردهای اثربخش برای موفقیت عضو هیأت‌علمی در ایران (ویژه اعضای هیأت‌علمی جدیدالاستخدام)
 10. کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی - قسمت دوم)
 11. کارگاه آموزشی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش (ویژه اعضای هیأت علمی- قسمت اول)
  • گزارش تصویری
  • خلاصه گزارش
 12. کارگاه آموزشی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی
 13. سمینار آموزشی نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان
 14. سمینار آموزشی قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی
 15. سمینار آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاه (ویژه اساتید جدید الاستخدام)
 16. کارگاه آینده پژوهی ویژه مدیران دانشگاهی
 17. کارگاه آموزشی انسان دانشگاهی و اخلاق حرفه ای
 18. کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی نوین
 19. کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 20. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیأت علمی در فرایند آموزش (مقدماتی)
 21. کارگاه وب سنجی (نشست اول)
 22. کارگاه وب سنجی (نشست دوم)
 23. کارگاه آموزشی فنون مشاوره به دانشجویان
 24. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش(پیشرفته)
 25. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش
 26. کارگاه فنون مشاوره علمی به دانشجویان 1
 27. كارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیأت علمی در فرایند آموزش (مرحله پیشرفته) 2
 28. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش(پیشرفته) 1
 29. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش 2
 30. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش 1
 31. کارگاه مهارت های عملی ارتقای بهداشت روانی در محیط زندگی
 32. فرازهایی از تجربیات حرفه ای دانشگاهی
 33. رویکرد سیستمی: ویژه مدیران و مدیران ستادی دانشگاه