افراد


 

 • میلاد آزادی
 • کارشناس پذیرش های آزمونی
 • 4152
 • شمسي اسماعيل‏پور
 • مسئول دفتر
 • 3025
 • یلدا پدرام
 • کارشناس پذیرش های آزمونی
 • 3062
 • طبیب حسن‌پور
 • کارشناس پذیرش‌های غیرآزمونی و قراردادهای آموزشی
 • 3219
 • یحیی رافعی
 • کارشناس امور قراردادهای آموزشی
 • 3184
 • فرهاد علينقي
 • رییس اداره پذیرش‌های آزمونی
 • 3219
 • محب محجوبی اسکویی
 • کارشناس امور پذیرش های غیرآزمونی (برگزیدگان علمی- انتقال خارج به داخل- دانشجویان غیرایرانی و ...)
 • 4153
 • مهسا مهری
 • کمک کارشناس پذیرش های آزمونی
 • 3061