حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


رسول واعظ ترشیزی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مجید آقاعلیخانی
معاون پژوهشی


ناصر صفائی
معاون اداری و مالی


سیدابوالقاسم مرتضوی
معاون آموزشی


غلام حسن نجفی

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
باغبانی


علیرضا بابایی
صنایع غذایی


محسن برزگربفروئی
بیماری‌شناسی گیاهی


مجید پدرام
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
اقتصاد کشاورزی


صادق خلیلیان
مهندسی مکانیک بیوسیستم


محمدهادی خوش تقاضا
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
ترویج و آموزش کشاورزی


عنایت عباسی
پرورش و مدیریت طیور


محمدامیر کریمی ترشیزی
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
زراعت


علی مختصی بیدگلی
مهندسی منابع آب


سعید مرید
دامپروری


علی اکبر مسعودی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


احمد معینی
آبیاری و زهکشی


سیدمجید میرلطیفی